1. Algemeen
  Robin Arys, onder de commerciële benaming Arys Technologies, met maatschappelijke zetel te Hakelenberg 13, 9300 Aalst, België, en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen met het ondernemingsnummer 0750.856.808, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website arys.dev.

 2. Verzamelde gegevens
  • Persoonlijke gegevens
   De enige persoonlijke gegevens die opgeslagen worden zijn de gegevens die je zelf invult in het contactformulier:
   • Naam
   • Telefoonnummer
   • E-mailadres
  • Gegevens die automatisch verzameld worden
   Bij het invullen van het contactformulier worden, naast de persoonlijke gegevens eerder vermeld, ook de volgende gegevens automatisch bewaard:
   • Je huidige IP adres
   • De user-agent van je browser
  • Cookies
   Bij het bezoeken van onze website kunnen er (na het aanvaarden van de privacyvoorwaarden) ook cookies opgeslagen worden. De enige cookies die op deze manier op je toestel opgeslagen kunnen worden zijn de cookies die Google gebruikt voor reCAPTCHA (een anti-spam systeem), Google Analytics (anonieme statistieken) en Google Web Fonts (de lettertypen op deze website). Meer uitleg over de gegevens die zij verzamelen en wat ze met deze gegevens doen kan je vinden in Google's privacyvoorwaarden.

 3. Waarom wij deze gegevens verzamelen
  De persoonsgegevens die wij verzamelen bewaren we om de volgende redenen:
  • Om je vraag uit het contactformulier te kunnen beantwoorden.
  • Om je de dienst aangeboden op arys.dev te kunnen leveren.
  • Om marktonderzoek te kunnen doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van onze website.
  • Om je informatie te kunnen verstrekken, bijvoorbeeld wanneer wij aanbiedingen hebben waarvan we denken dat die interessant zouden kunnen zijn voor jou.
  • Om (geanonimiseerde) statistieken over het gebruik van onze website op te kunnen stellen.

  Alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen worden nooit met een derde partij gedeeld of verkocht.
  De gegevens die automatisch verzameld worden worden uitsluitend gebruikt om aan spambescherming te kunnen doen.

 4. Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
  Alle gegevens worden bewaard voor zo lang als noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.

 5. Jouw rechten
  • Jij hebt het recht om op elk moment, gratis, kennis te nemen van alle gegevens die wij over jou bezitten, en om deze gegevens te wijzigen. Je kan dit doen door ons te contacteren via e-mail op contact@arys.dev, of per post op bovenvermeld adres.
  • Jij hebt het recht om de verleende toestemming op ieder moment opnieuw in te trekken. Je kan dit doen door ons te contacteren via e-mail op contact@arys.dev, of per post op bovenvermeld adres.
  • Jij hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Je kan dit doen door ons te contacteren via e-mail op contact@arys.dev, of per post op bovenvermeld adres. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

 6. Gegevensbeveiliging
  Arys Technologies heeft de nodige maatregelen getroffen op technisch en op organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang, en de accidentele kennisgeving aan derden van persoonsgegevens verzameld op arys.dev te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van deze gegevens door een derde partij.